Doustna antykoncepcja hormonalna

Cykl miesiączkowy obejmuje okres od pierwszego dnia krwawienia miesiączkowego (pierwszy dzień cyklu), do dnia poprzedzającego następne krwawienie (ostatni dzień cyklu) średnio około 28 dni. Przebieg zmian zachodzących w organizmie kobiety w cyklu miesiączkowym jest kontrolowany przez hormony wytwarzane przez jajniki. Jeden z nich estrogen, powoduje wzrost błony śluzowej macicy, a jednoczenie informuje organizm, kiedy dojrzewająca komórka zostanie uwolniona z jajnika (przez osiągnięcie odpowiedniego poziomu). Zwykle następuje to w połowie cyklu jest to jajeczkowanie (owulacja). Drugi z hormonów, progestagen (np.dezogestrel), wydzielany w drugiej połowie cyklu kontroluje dalsze zmiany zachodzące w błonie śluzowej macicy, przygotowując ją do ewentualnego przyjęcia zapłodnionej komórki jajowej. Jeżeli w ciągu cyklu nie dojdzie do zapłodnienia (połączenia się żeńskiej komórki jajowej z plemnikiem), poziom hormonów obniża się, błona śluzowa macicy ulega złuszczeniu i zostaje wydalona z organizmu. Właśnie ten proces stanowi istotę krwawienia miesiączkowego.

Tabletki antykoncepcyjne zawierają syntetyczne hormony bardzo podobne do wytwarzanych przez organizm kobiety. Tabletki działając wielokierunkowo zapobiegają ciąży na kilka sposobów:

  • zapobiegają dojrzewaniu i uwalnianiu komórki jajowej, przez co nie ma możliwości jej zapłodnienia,
  • zagęszczają śluz obecny w szyjce macicy, czyli utrudniają plemnikom dotarcie do jamy macicy i jajowodu,
  • ograniczają wzrost śluzówki macicy, uniemożliwiając zagnieżdżenie zapłodnionej komórki jajowej.

Wszystkie te elementy powodują, że doustna antykoncepcja hormonalna niemal w 100% zabezpiecza przed nieplanowaną ciążą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *